Allied Capital Trade Newsletter No. 55

by | May 17, 2024 | Allied Capital Trade Ltd | 0 comments

Dear Clients,

During this week we haven’t had any new information regarding this case.

The website of Allied Capital Trade, https://alliedcapitaltrade.com/index.php, was originally established to attract new clients but is no longer accessible. After investing, individuals were contacted by a broker using a false identity. In some cases, after withdrawing funds or deciding to stop investing, accounts were blocked, leading to the loss of investment.

In this case, we are still gathering evidence of the fraud and considering the option of internationalizing the case due to numerous victims from different countries. We expect additional documentation from victims who have reported damages through the website.

Zoran Miljakovic
Attorney at Law


Poštovani klijenti,

U Toku ove nedelje nismo imali novih informacija od interesa za izveštavanje.

Web stranica Allied Capital Trade, dostupna na adresi https://alliedcapitaltrade.com/index.php, prvobitno je osnovana za privlačenje novih klijenata, ali više nije dostupna. Nakon ulaganja, pojedinci su kontaktirani od strane brokera koji koristi lažni identitet. U nekim slučajevima, nakon povlačenja sredstava ili odluke da se prestane s ulaganjem, računi su blokirani, dovodeći do gubitka investicije.

U ovom predmetu jos uvek sakupljamo dokaze o prevarama i razmatramo opciju internacionalizacije slučaja zbog brojnih žrtava iz različitih zemalja. Od žrtava koje su prijavile štetu preko sajta očekujemo dopunu dokumetacije.

Zoran Miljaković
Advokat