Allied Capital Trade Newsletter No. 59

by | Jun 14, 2024 | Allied Capital Trade Ltd | 0 comments

Dear Clients,

LKA Thüringen: Joint Press Release from the Public Prosecutor’s Office in Erfurt and the Thuringian State Criminal Police Office

Erfurt (ots)

Investigation for Investment Fraud

The Public Prosecutor’s Office in Erfurt and the Thuringian State Criminal Police Office are conducting an investigation against those responsible for an investment model on suspicion of commercial and organized fraud. The accused promoted alleged investment products related to cryptocurrencies, particularly by leasing cryptocurrency ATMs, promising an unrealistic return of 200% in three years. It is a large-scale Ponzi scheme with a total damage of 113 million euros.

On June 11, 2024, in a joint operation, extensive measures such as searches and asset seizures were carried out in Thuringia, Saxony, Berlin, Brandenburg, Bavaria, Switzerland, Austria, Liechtenstein, Lithuania, and the Czech Republic. Six arrest warrants were executed. A total of 280 officers and several prosecutors participated in the operation.

Combating cybercrime is progressing. This example shows that. There is no reason for victims not to report their damage. If you do not report it, you cannot expect compensation. It does not happen by itself.

After taking this case, we initially had contact with a number of victims. However, after the initial enthusiasm, some of the victims lost interest. As a result, they did not provide us with the complete documentation necessary for the effective handling of this case. We kindly request once again that the victims who have registered but have not provided complete documentation, such as powers of attorney or proof of payments, do so as soon as possible. This will enable us to initiate proceedings in multiple countries. Do not allow the perpetrators of this fraud to go unpunished.

Zoran Miljakovic
Attorney at Law


Poštovani klijenti,

Zajedničko saopštenje za javnost Tužilaštva u Erfurtu i Državnog kriminalističkog ureda Thüringen

Erfurt (ots)

Istraga zbog prevara s kapitalnim ulaganjima

Tužilaštvo u Erfurtu i Državni kriminalistički ured Thüringen vode istragu protiv odgovornih za model kapitalnih ulaganja zbog sumnje na komercijalnu i organizovanu prevaru. Osumnjičeni su promovirali navodne investicijske proizvode povezane s kriptovalutama, posebno putem zakupa bankomata za kriptovalute, obećavajući nerealnu dobit od 200% u tri godine. Radi se o velikoj Ponzi šemi s ukupnom štetom od 113 miliona eura.

Dana 11.06.2024. godine, u zajedničkoj akciji, provedene su opsežne mjere poput pretresa i osiguravanja imovine u Thüringenu, Saskoj, Berlinu, Brandenburgu, Bavarskoj, Švicarskoj, Austriji, Lihtenštajnu, Litvaniji i Češkoj. Izvršeno je šest naloga za hapšenje. U akciji je učestvovalo 280 službenika i nekoliko tužilaca.

Suzbijanje cyber kriminala je u napredku. Ovaj primer pokazuje. Nema razloga da ostećeni ne prijave svoju štetu. Ako je ne prijavite ne možete očekivati obeštećenje. Ono se samo po sebi ne dešava.

U vezi sa ACT predmetom, nakon otvaranja istog, prvobitno smo imali kontakt sa određenim brojem oštećenih strana. Međutim, nakon početnog entuzijazma, kod nekih oštećenih je došlo do gubitka interesa. Kao posledica toga, nisu nam dostavili kompletnu dokumentaciju neophodnu za efikasno vođenje ovog slučaja. Molimo još jednom oštećene koji su se prijavili, a nisu dostavili kompletnu dokumentaciju, poput punomoćja ili dokaza o uplatama, da to učine što pre. Time ćemo biti u mogućnosti da pokrenemo postupak u više zemalja. Nemojte dozvoliti da vinovnici ove prevare prođu nekažnjeno.

Advokat Zoran Miljaković