Dear Clients,

We are witnessing constant progress in the legal regulation of cryptocurrencies, which creates additional trust among crypto users. People who have not used cryptocurrency before are starting to buy it. The reduction in Bitcoin mining also increases its price. This situation creates a feeling among people that they are missing out on something big if they do not join the crypto community. The heightened nervousness, resembling the gold rush, is being exploited by fraudsters. Therefore, be cautious; do not invest until you have verified.

We want to inform you that we are currently adding new data and identifying new individuals who have become victims of this scam. As we complete the criminal complaint, we will regularly update you on its contents so that you have the opportunity for any comments and additions. It is important for you to stay informed and contribute to our collective effort. We are still waiting on the delivery of the missing Power of Attorneys.

After finalizing the criminal complaint, we plan to initiate the case not only in Croatia but also in another country based on our current assessment. These expansions of jurisdiction are crucial to strengthen our lawsuit to the maximum extent and expedite the resolution of this case.

Please inform potential victims of this scam about the possibility of reporting their claim. It is still possible to do so, and your active participation is crucial. Your report will strengthen our position and expedite the resolution of this case.

Thank you for your cooperation and support.

Zoran Miljakovic

Attorney at Law


Poštovani klijenti,

Svedoci smo stalnog napretka u pravnoj regulative kripto valuta što kod korisnika kripta stvara dodatno poverenje. Ljudi koji do sada nisu koristili kripto novac počinju da ga kupuju. Smanjenje rudarenja Bitcoina takođe uvećava njegovu cenu. Ovakva situacija stvara kod ljudi osećaj da propuštaju nešto veliko ukoliko se ne uključe u kripto zajednicu. Ta pojačana nervoza, koja nalikuje na zlatnu groznicu kako su nekada istraživači pronalazili zlatnu žicu, obilato koriste prevaranti. Zato oprez, ne ulažite dok ne proverite.

Želimo vas obavestiti da trenutno dodajemo nove podatke i identifikujemo nova lica koja su postala žrtve ove prevare. Kako budemo kompletirali krivičnu prijavu, redovno ćemo vas informisati o njenom sadržaju kako biste imali priliku za eventualne komentare i dopune. Važno je da budete u toku s ovim procesom kako biste bili informisani i mogli doprineti našem zajedničkom naporu. U suštini čekamo dostavu nedostajućih punomoćja.

Nakon finalizacije krivične prijave, planiramo pokrenuti slučaj ne samo u Hrvatskoj, već i u još jednoj zemlji, prema našoj sadašnjoj proceni. Ova proširenja jurisdikcije su važna kako bismo maksimalno osnažili našu tužbu i ubrzali proces rešavanja ovog slučaja.

Molimo vas da obavestite potencijalne žrtve ove prevare o mogućnosti prijave. Još uvek postoji prozor za prijavu, i vaša aktivna participacija je od suštinskog značaja. Vaša prijava će ojačati našu poziciju i ubrzati rešavanje ovog slučaja.

Hvala vam na saradnji i podršci.

S poštovanjem,

Advokat Zoran Miljakovi