Dear Clients,

We want to inform you that we are currently adding new data and identifying new individuals who have become victims of this scam. As we complete the criminal complaint, we will regularly update you on its contents so that you have the opportunity for any comments and additions. It is important for you to stay informed and contribute to our collective effort.

After finalizing the criminal complaint, we plan to initiate the case not only in Croatia but also in another country, according to our current assessment. These expansions of jurisdiction are crucial to strengthen our lawsuit to the maximum extent and expedite the resolution of this case.

Please inform potential victims of this scam about the possibility of reporting their claim. It is still possible to do so and your active participation is crucial. Your report will strengthen our position and expedite the resolution of this case.

Thank you for your cooperation and support.

Zoran Miljakovic
Attorney at Law


Poštovani klijenti,

Želimo vas obavestiti da trenutno dodajemo nove podatke i identifikujemo nova lica koja su postala žrtve ove prevare. Kako budemo kompletirali krivičnu prijavu, redovno ćemo vas informisati o njenom sadržaju kako biste imali priliku za eventualne komentare i dopune. Važno je da budete u toku s ovim procesom kako biste bili informisani i mogli doprineti našem zajedničkom naporu.

Nakon finalizacije krivične prijave, planiramo pokrenuti slučaj ne samo u Hrvatskoj, već i u još jednoj zemlji, prema našoj sadašnjoj proceni. Ova proširenja jurisdikcije su važna kako bismo maksimalno osnažili našu tužbu i ubrzali proces rešavanja ovog slučaja.

Molimo vas da obavestite potencijalne žrtve ove prevare o mogućnosti prijave. Još uvek postoji prozor za prijavu, i vaša aktivna participacija je od suštinskog značaja. Vaša prijava će ojačati našu poziciju i ubrzati rešavanje ovog slučaja.

Hvala vam na saradnji i podršci.

S poštovanjem,
Advokat Zoran Miljakovic