Dear Clients,

We’d like to update you on our ongoing efforts regarding this case. Currently, we’re gathering new data and identifying additional victims. As we finalize the criminal complaint, we’ll provide regular updates on its progress, allowing you the opportunity to offer any comments or additions. Your informed involvement is crucial to our collective effort. 

Based on our current assessment, upon completing the criminal complaint, we intend to pursue the case not only in Croatia but also in another country. Expanding our jurisdiction is vital to bolstering our lawsuit to the fullest extent and expediting the case’s resolution.

Zoran Miljakovic

Attorney at Law


Poštovani Klijenti,

Želimo da vas obavestimo o našim trenutnim naporima u vezi sa ovim slučajem. Trenutno prikupljamo nove podatke i identifikujemo dodatne žrtve. Kako završimo krivičnu prijavu, redovno ćemo vas obaveštavati o njenom napretku, pružajući vam priliku da pružite bilo kakve komentare ili dodatke. Vaše informisano učešće je od suštinskog značaja za naš zajednički napor.

Na osnovu naše trenutne procene, nakon što završimo krivičnu prijavu, nameravamo da pokrenemo slučaj ne samo u Hrvatskoj, već i u još jednoj zemlji. Proširenje naše nadležnosti je ključno za jačanje naše tužbe do maksimalne mere i ubrzanje rešavanja slučaja.

Advokat Zoran Miljaković