Poštovani Klijenti,

Prošle sedmice smo se bavili ovim slučajem u pogledu primjene međunarodnog prava.

Ako postoji više okrivljenih iz različitih zemalja, a oštećeni su također iz druge zemlje, tada bi se situacija smatrala međunarodnom pravnom situacijom. U ovom slučaju, podnošenje tužbe ili krivične prijave bi trebalo biti pod nadležnošću međunarodnog prava.

U konkretnom slučaju osumnjičeni su za sada nepoznatog mjesta boravka pod pretpostavkom da su u Dubaiju, dok su oštećeni državljani Republike Slovenije i Hrvatske.

Zaključili smo da pored nadležnosti pravosudnih organa Slovenije, postoji i nadležnost pravosudnih organa Republike Hrvatske. Shodno tome, kompletiramo kaznenu prijavu, prevodimo na hrvatski jezik i namjeravamo je predati tijekom mjeseca svibnja.

Advokat

Zoran Miljaković


Dear Clients,

In the previous week we were analyzing possible applications of international law in this case.

If there are several accused individuals originating from various countries and the victims also residents of a different country, the situation would qualify as an international legal matter. Consequently, the filing of a lawsuit should fall under the jurisdiction of international law.

In the specific case, the suspects are currently of unknown whereabouts, assuming they are in Dubai, while the victims are citizens of the Republic of Slovenia and Croatia.

We have concluded that in addition to the jurisdiction of the judicial authorities of Slovenia, there is also the jurisdiction of the judicial authorities of the Republic of Croatia. Accordingly, we will complete the criminal complaint, translate it into Croatian, and intend to submit it during the month of May.

Zoran Miljakovic
Attorney at Law