Poštovani Klijenti,

Protekla nedelji desio se slučaj kraha BitLuckija, riječke kompanije nepoznate široj javnosti koji se već se naziva “najvećom kripto prevarom u Hrvatskoj”. Odgovorno lice firma gospodin Burazer, poznato lice Hrvatske kripto zajednice, “počistio” sve račune kompanije i sakrio na nepoznatoj lokaciji.

Policija izjavljuje da se prikupljaju podatci radi utvrđivanja elemenata za preduzimanje mera i radnji koje bi bile u nadležnosti policije” pozivajući se na tajnost istrage.

Kakve veze im ovaj dogadjaj sa predmetom EGCM. Svi ovi dogadjaji menjaju stav organa gonjena prema počiniocima krivčnih dela iz oblasti crypto. Ranije su ovakvi slučajevi retko bili procesuirani usled nedostataka znanja iza oblasti IT i zbog stava da je svako trebao biti oprezan i odgovoran za svoje odluke o ulaganjima u crypto.

Sada se to menja u kostit žrtava prvara te nam daje za pravo da verujemo da će se i predmet EGCM rešiti.

Mi smo pripremili predmet za hrvatsko tužilaštvo i o daljem razvoju dogadjaja bićete infomisani.

Advokat

Zoran Miljaković


Dear Clients,

Last week witnessed the occurrence of the BitLucki collapse, an incident involving a little-known company based in Rijeka, Croatia, which is now being referred to as the “largest crypto fraud in Croatia” by the general public. The responsible party, Mr. Burazer, a prominent figure in the Croatian crypto community, allegedly “wiped out” all of the company’s accounts and has since concealed himself at an undisclosed location.

The police have stated that they are gathering information to determine the necessary actions and measures within their jurisdiction, citing the confidentiality of the ongoing investigation.

What relevance does this event have to the EGCM case? All these events are changing the stance of law enforcement authorities towards perpetrators of criminal acts in the crypto field. Previously, such cases were rarely prosecuted due to a lack of knowledge in the IT field and the belief that individuals should exercise caution and take responsibility for their decisions regarding crypto investments.

Now, this is changing with the increasing number of victims of fraud, which gives us reason to believe that the EGCM case will also be resolved.

We have prepared the case for the Croatian prosecutor’s office, and you will be informed about further developments.

Zoran Miljakovic
Attorney at Law