Dear Clients,

proceedings in cases of MLM fraud, or more simply, when this EGCM case will be concluded.

To address this question, I would like to reference a case that has been finalized.

The case in question pertains to Bitclub, which can be found on our platform. It is being handled in the USA. The defendants, Goettsche, Balaci, and Weeks, have been charged with conspiracy to commit fraud in relation to their roles in the BitClub network. From April 2014 to December 2019, BitClub Network operated as a fraudulent scheme that solicited funds from investors in exchange for shares in alleged cryptocurrency mining pools, while rewarding investors for recruiting new participants into the scheme. The indictment was filed in 2019. The criminal and court proceedings are expected to be concluding this year. The prosecution has seized all the assets found in the possession of the defendants, which will be utilized to compensate the victims. 

The EGCM case was initiated on April 28, 2021, with the submission of a criminal complaint to the Celje Prosecutor’s Office. Until December 2022, there were no updates regarding the case from the Celje Prosecutor’s Office. However, this does not imply that they have not been gathering information and working on the case during the investigation phase. Typically, during this stage, the prosecution does not disclose information. I was hired to represent the client in December 2022.

My estimation is that the case will be concluded within the next three years.

The reasons why these cases take a long time are as follows:

  • A large number of suspects from different countries.
  • A significant number of victims from different countries.
  • International cooperation between police and prosecutors, which requires specific procedures.
  • Respecting the rights of the suspects to defense and fair trial.
  • Financial investigations taking place in multiple countries.

To summarize, the most important thing is to resolve the case in favor of the victims and ensure their compensation. The duration of the proceedings is a circumstance that cannot be significantly influenced, as it is determined by the procedural actions and processes of judicial and law enforcement authorities.

Our office will be on holiday starting from 19.06.2023-03.07.2023. During this time we will be operating at the reduced capacity and will be dealing only with urgent cases.

Zoran Miljakovic

Attorney at Law


Poštovani Klijenti,

U protekloj sedmici imali smo najviše pitanja u vezi dužine trajanja krivičnog postupaka u slučajevima MLM prevara. Ili jednostavnije, kada će se ovaj EGCM slucaj biti okončan.

Da bih odgovorio na  ovo pitanje podestiću na slučaj koji je završen.

Radi se o predmetu Bitclub koji mozete videti na našoj platformi. On se vodi u USA. Optuženi Goettsche, Balaci i Weeks optuženi su za udruživanje u prijevaru u vezi s njihovim ulogama u mreži BitClub. Od travnja 2014. do prosinca 2019. BitClub Network bila je prijevarna shema koja je tražila novac od ulagača u zamjenu za dionice navodnih bazena za rudarenje kriptovaluta i nagrađivala ulagače za regrutiranje novih ulagača u shemu. Optužnica je podignuta 2019. godine. Krivčni i sudski postupak se ove godine završava. Tužilaštvo je zaplenilo sva sredstva pronadjena kod osunjičenih. Ona ce biti iskoriscena za obeštećenje žrtava.

EGCM slučaj je otvoren 28.04.2021. godine podnosenjem krivčne prijave tužilaštvu u Celju. Do decembra 2022. godine nije bilo informacija u vezi predmeta od stane tužilaštva u Celju. To ne znači da oni nisu u fazi istrage prikuljali informacije i radili na slučaju. U ovaj fazi obično tužilaštvo ne daje informacije. Ja sam angažovan za zastupanje u decembru 2022. godine.

Moja procena je da će slučaj biti  okončan u naredne tri godine.
Zašto ovi slučajevi traju dugu: 

  • Veliki broj osunjičenih iz različitih zemalja
  • Veliki broj žrtava iz različitih zemalja
  • Medjunarodna saradnja policija i tužilaca koja zahteva odredenje procedure
  • Postovanje prava osumnjčenih na odbranu i pravično sudjenje
  • Finansijska istraga koja se odvija u više zemalja

Da zaključim, najbitnije je da se slučaj reši u korist žrtava i one budu obeštećene. Sama dužina trajanja je okolnost na koju se ne može bitno uticati jer je stvar procesnih radnji i postupaka  sudskih i policijskih organa.

Naša kancelarija će biti na odmoru od 19.06.2023. do 03.07.2023. Tokom tog perioda ćemo raditi sa smanjenim kapacitetom i bavićemo se samo hitnim slučajevima.

Advokat
Zoran Miljaković