Dear Clients,

During the past week, we had questions from some clients regarding the following criminal procedure. Here is the answer:

Decisions of the court in criminal proceedings regarding restitution claim:

First phase;

 • Filing criminal charges against suspects. The criminal charges, in this case, were filed in the Republic of Slovenia. The report applies to all suspects, regardless of their nationality or place of residence.
 • Opening of the official investigation and collection of evidence by the public prosecutor’s office,
 • Freezing of unlawfully acquired assets by order of the public prosecutor,
 • Filing of official charges with the competent court.

Second phase:

 • The trial of the accused, which ends with a verdict.
 • Decision on the compensation of the injured parties. In the verdict, the court will determine the amount of damages. This amount is made up of the principal amount and interest on arrears calculated from the moment the damage occurred. The damage will be settled from the confiscated assets.

Why it is important to seek compensation through a lawyer;

 • The judicial process is formal, and the award of damages is subject to a strictly prescribed procedure. Individuals who do not report their claims in accordance with this procedure will not be compensated.

If you are a victim in this case, you can still file your claim through our defendme.global platform. We will record them, process them, and include them in the restitution claim.

To our knowledge, the defendants have sufficient assets to compensate the clients we represent.

What happens with the money that remains after the injured parties are compensated?

After the court decides on the restitution claim, the remaining amount goes to the state. Therefore, if an individual does not submit their claim, they will not be compensated.

Attorney at Law

Zoran Miljakovic


Postovani Klijenti,

U toku protekle nedelje imali smo pitanja ok klijenata u vezi krivične procedure koja sledi. Evo odgovora:

Odluke suda u krivicnom postupku koje se odnose na naknadu stete:

Prva faza;

 • Podnošenje krivične prijave protiv osunjičenih za prevaru. Krivična prijava u ovom slucaju je podneta u 28.04.2021. godine u Republici Sloveniji.
 • Otvaranje istrage i prikupljanje dokaza od strane drzavnog tužilastva,
 • Plenidba protivpravno stecene imovine po nalogu drzavnog tuzioca,
 • Podnošenje optužnice nadleznom sudu.

Druga faza:

 • Sudjenje okrivljenima koje se završava presudom
 • Sud u presudi opedeljuje iznos nakande stete. Ovaj iznos se sastoji od  glavnice i zatezne kamate koja se računa od  momenta  nastanka štete. Šteta se isplacuje iz zaplenjenih sredstava.

Zasto je Vazno preko advokata aplicirati za naknadu stete;

 • Sudski postupak je formalan i naknada  štete podleze striktno propisanoj proceduri. Lica  koja nisu u skladu sa procedurom prijavila štetu  ostace bez svog novca iz razloga što o njima  niko neće voditi  računa. Mi znamo  sudsku formu i procedure jer smo Advokati.   

Ukoliko ste osceceni jos uvek možete prijaviti Vase potrazivanje preko  nase  defendme.global platforme. Mi ce mo ga evidentirati, obraditi i uključiti u postupak.

Po nasim saznanjima okrivljeni poseduju dovoljne kolicnine novca i imovine da bi se namirili klijenti koje zastupamo.

Sta se dešava sa novcem koji preostane nakon sto se ostećeni namire?

Nakon što sud donese odluku o namirenju ostećenih preostali iznos ide u korist države. Iz tog razloga ukoliko Vi ne prijavite Vase potraživanje ono ce ostati nersporedjeno odnosno na kraju ce pripasti državi.

Advokat Zoran Miljaković