Dear Clients,

Here is an example of the procedures followed in an ongoing case referred to as “ASGARD & Olympus Prime,” which bears some resemblance to our case. We provide you with this information to illustrate the initial stages of the prosecutorial and judicial investigation.

Europol announced on January 12, 2023, that the police and judicial authorities from Serbia, Bulgaria, Cyprus, and Germany, with the support of Europol and Eurojust, have initiated an investigation into organized criminal groups involved in online fraud related to cryptocurrency investments.

The entire case is currently in the investigative phase. It is estimated that the charges, which could potentially encompass between 150 and 200 individuals in Serbia alone, are being explained by the high-tech crime prosecutor from Belgrade.

Over twenty financial investigations are being conducted to trace money flows, freeze financial assets, seize real estate, luxury cars, watches, and other luxury goods.

The figure of 127,000 potential victims pertains to the companies ASGARD and Olympus Prime, both headquartered in Belgrade, which are the focus of the investigation.

This is a global fraud case, explained by the prosecutor for high-tech crime. Victims come from Germany, Switzerland, Norway, Belgium, Sweden, Australia, Canada, Japan, and other unspecified countries.

The financial damage is estimated at 7 billion dollars. This number represents the total turnover of funds that was visible on the screens of the Olympus Prime company at the time of the raid.

The fraudulent investment scheme was designed to lure clients into investing, in this case, in cryptocurrencies and trading on the stock exchange through fake platforms that simulate market movements.

Those who invest money gain the impression that they are buying cryptocurrencies and earning money based on alleged trading of these companies. In this phase of the investigation, over 80 different fraudulent investment platforms associated with ASGARD and Olympus Prime have been identified, according to the prosecutor for high-tech crime.

Dear Clients, We have forwarded this information to you to inform you that the prosecution and the police are actively working on cases of cyber fraud. In our Jubilee Group case, we have taken on a significant part of the police work by gathering evidence of criminal activities. We have filed criminal reports in Croatia and Germany and have also sent them to Europol for coordination (as in the previous case).

The prosecution in Croatia is calling on the victims to provide statements, indicating that we are currently in the investigative phase. We anticipate that this case will also have journalistic and judicial follow-ups.

Once again, we emphasize the importance of reporting any damages incurred in any cyber fraud case. If you do not report it, no one will consider your losses because they won’t even know it exists. Your responsibility is to report, and we will protect your interests throughout the process until the final settlement is made.

Zoran Miljakovic
Attorney at Law


Poštovani Klijenti,

Evo primera postupaka koji se prate u trenutnom slučaju poznatom kao “ASGARD & Olympus Prime,” koji ima određene sličnosti sa našim slučajem. Dajemo vam ove informacije kako bismo ilustrovali početne faze istražnih i sudskih postupaka.

Europol je 12. januara 2023.godine saopštava da su policije i pravosudni organi iz Srbije, Bugarske, Kipra i Nemačke, uz podršku Europola i Eurojusta, pokrenuli su istragu protiv organiziranih kriminalnih grupa za online prevare u vezi s ulaganjima u kripto valute.

Ceo slučaj u ovom trenutku još je u fazi istrage. Procena je da bi optužnice koja bi samo u Srbiji mogla da obuhvati između 150 i 200 ljudi, objašnjava tužilac za visokotehnološki kriminal iz Beograda.

Sprovodi se preko dvadeset finansijskih istraga usmerene na pronalazenje novčanih tokova i blokadu finasijskih sredstava, zaplenu nekretnina, luksuznih automobila, satova i druge luksuzne robe.

Podatak od 127 hiljada potencijalno oštećenih odnosi se na firme ASGARD i Olimpus Prajme obe sa sedištem u Beogradu, koje su u fokusu istrage.

Ovo je globalna pravara, objašnjava tužilac za VTK, šrtve su iz Nemačke, Švajcarske, Norveške, Belgije, Švedske, Australije, Kanade, Japana i drugih nepomenutih zemalja.

Finansijska šteta procenjuje se na 7 milijardi dolara. Ovaj broj predstavlja ukupan obrt sredstava (eng. turnover) koji je u trenutku pretresa bio vidljiv na ekranima firme Olimpus Prajma.

Lažno investiranje osmišljeno je tako da “agenti” pomenutih firmi namame klijente, da ulažu u u ovom slučaju u kripto valute i trgovanje na berzi preko lažnih platformi koje simuliraju tržišna kretanja.

Oni koji ulažu novac stiču utisak da kupuju kripto valute, kao i da zarađuju novac na osnovu navodnog trgovanja na osnovu saveta agenata pomenutih firmi. U ovoj fazi istrage pronađeno je preko 80 različitih lažnih platformi za investiranje koje su koristile firme ASGARD i Olimpus Prajm, navodi tužilac za VTK.

Postovani klijenti ovu inromaciju smo Vam prosledili kako bi vam ukazali da tužilaštvo i policija rade na slucajevima syber prevara. U našem predmetu Jubilee Group mi smo odredili dobar deo policiskog posla prikupljajuci dokaze o kriminlanim radnjama. Krivičnu prijavu smo podneli u Hrvatskoj i Nemackoj i prosledili Europolu na kordinaciju ( kao u prethodnom slucaju ).

Tužilaštvo u Hrvatskoj poziva oštećene na davanje iskaza, dakle nalazimo se u fazi istrage. Očekujemo da i ovaj slučaj dobije novinarski i sudski epilog.

Još jednom naglašavam da je vrlo važno prijaviti nastalu štetu u svakoj syber prevari. Ukoliko to ne uradite Vašu štetu neće niko uzimati u obzir jer neće znati ni da postoji. Vaše je da prijavite a mi u postupku štitimo Vaše iterese do konačne isplate.

Advokat Zoran Miljakovic