Dear Clients,

Last week, we had preparations and consultations with the victims who were called as witnesses to provide their statements in the criminal case of the Jubilee Group. Considering that the victims are from different countries and various places of residence within the same country, the prosecution office in Zagreb, which is in charge of the investigation, usually contacts local police stations to conduct interviews.  Its purpose is to expedite the investigation, as it would be irrational, and in some cases impossible, for the victims from remote locations to come to Zagreb.

Here’s how it works in practice: The local inspector contacts the victim either through an official written communication or a phone call and arranges a time for them to provide their statement. The conversation takes place in official premises, and the questions typically revolve around the following details: How did you become aware of the Jubilee Group project? When did you join? How much money did you invest, and how did you make the payment? Do you have any proof of the transactions? Have you met any of the organizers in person? Do you have any means of contacting them, such as phone numbers or email addresses? Are you aware of the current whereabouts of the organizers? Also, when did you lose access to your funds? Etc…

Please be aware of the fraudulent activities perpetrated by the organizers. Fraud takes place when false information misleads you into taking actions that harm your assets. In this particular situation, you were deceived by the purported stock market arbitrage trading carried out by robots. However, in reality, no such arbitrage trading existed on the stock exchange. The numbers displayed on the Jubilee Group websites, indicating successful stock trading, were generated by bogus software. The promise that these robots would generate money for you through arbitrage in the Jubilee Group project proved to be false. The financial loss you suffered is proportionate to the amount you deposited into the accounts of the organizers and promoters of this project.

Unpaid bonuses represent another legal claim, compensation for loss of profit.

If you receive a summons to provide a statement, we are at your disposal. You can contact us through the defendme.global platform using the “Contact us” option.

I feel great satisfaction with the progress in this case, and I want to share this satisfaction with you.

Zoran Miljakovic
Attorney at Law


Poštovani klijenti,

Prošle nedelje smo imali pripreme i konsultacije sa oštećenima koji su u svojstvu svedoka pozivani da daju iskaz u krivičnom predmetu Jubilee Group. S obzirom na to da su oštećeni iz različitih zemalja i različitih mesta stanovanja unutar iste zemlje, tužilaštvo iz Zagreba, koje je nosilac istrage, najčešće se obraća lokalnim policijskim stanicama radi obavljanja razgovora. Ovaj pravni institut se naziva zamolnica. Svrha mu je ubrzanje istrage, jer bi bilo neracionalno, a u pojedinim slučajevima i nemoguće, da oštećeni iz udaljenih mesta dođu u Zagreb.

Evo kako to u praksi izgleda: Lokalni inspektor službenim pismenim ili telefonskim pozivom se obraća oštećenom licu i dogovara termin za davanje iskaza. Razgovor se vodi u službenim prostorijama, a najčešće postavljana pitanja se odnose na sledeće okolnosti: Kako ste se upoznali sa projektom Jubilee Group, kada ste postali član, koliko ste novca investirali, kako ste vršili uplatu, imate li dokaze o izvršenim uplatama, da li ste lično upoznali neke od organizatora, imate li kontakte sa njima, da li imate njihove telefone ili email adrese, da li znate gde se organizatori sada nalaze, kada više niste mogli pristupiti svojim sredstvima.

Obratite pažnju na okolnosti prevarnih radnji od strane organizatora. Prevara postoji kada ste dovedeni u zabludu lažnim prikazivanjem činjenica da učinite nešto na štetu svoje imovine. U konkretnom slučaju, Vi ste dovedeni u zabludu tako što Vam je prikazana navodna arbitraža-trgovanje na berzi koju vrše roboti. Arbitražno trgovanje na berzi u stvarnosti nije postojalo. Brojke koje su Vam prikazivane na početnoj stranici Jubilee Group sajtova, a koje su predstavljale uspešnost trgovanja na berzi, prikazivao je lažni softver. Obećanje da će ovi roboti arbitražom kroz projekat Jubilee Group za Vas stvarati novac nije se ostvarilo. Šteta na Vašoj imovini je nastala u iznosu koji ste uplatili na račune organizatora i promotera ovog projekta.

Neisplaćeni bonusi predstavljaju jedan drugi pravni institut koji se naziva izmakla korist.

Ukoliko dobijete poziv za davanje iskaza, stojimo vam na raspolaganju. Možete nam se obratiti putem defendme.global platforme koristeći opciju “Contact us”.

Osećam veliko zadovoljstvo zbog napretka u ovom slučaju i to zadovoljstvo želim da podelim s vama.

Advokat
Zoran Miljakovic