Cybercrime Zapadni Balkan Newsletter No. 12

by | May 17, 2024 | NSSPV, Unions Market and others | 0 comments

Cybercrime Zapadni Balkan

Dragi klijenti,

Želimo da vas obavestimo o napretku u rešavanju slučajeva koji su predmet naše pažnje i brige. Tokom protekle nedelje, pažljivo smo pratili sve predmete koje smo podneli Višem javnom tužilaštvu – Posebnom odeljenju za visokotehnološki kriminal. Sa zadovoljstvom možemo da vas informišemo da su svi ti predmeti dodeljeni javnim tužiocima radi daljeg postupanja.

Naša posvećenost saradnji sa tužilaštvom ogleda se u redovnom dostavljanju najnovijih informacija koje dobijamo od vas, naših cenjenih klijenata, ili koje sami prikupimo kroz istraživanje. Pratimo svaki korak istrage i vodimo računa o šteti koju ste pretrpeli. Naš primarni cilj je okončati postupak na način koji će omogućiti adekvatnu nadoknadu za sve žrtve prevare.

Važno je napomenuti da rešavanje slučajeva cyber kriminala zahteva više vremena u poređenju sa klasičnim krivičnim delima. Razlozi za to su dobro poznati: međunarodne komponente, veština počinilaca u skrivanju identiteta, korišćenje kripto valuta za novčane transfere i obim predmeta koji svakodnevno pristižu tužilaštvima.

Stoga je uloga advokata u ovim kritičnim predmetima veća i odgovornija. Vaša aktivna saradnja sa nama ključna je za uspeh u borbi protiv cyber kriminala. Molimo vas da nas odmah obavestite ukoliko primetite bilo kakve nove aktivnosti ili kontakte koji bi mogli biti povezani sa prevarom.

Vaš doprinos u ovom procesu neizmerno je važan i cenjen.

S poštovanjem,
Advokat Zoran Miljaković